Din Sosyolojisi Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1

ANASAYFA

SOSYOLOJİ KURAMLARI

SOSYOLOGLAR

MAKALELER

DERS NOTLARI

SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ

KİTAP ÖZETLERİ

 
 

Teodisenin Sosyolojisi

Bu makale, teolojik ve felsefî düşünce sistemlerinde tartışılan ilâhî adalletkonusuna sosyolojik bir bakış açısı getirmeye çalışmaktadır. Temeldedinlerin Tanrı anlayışına bağlı olarak şekillenen ilâhî adalet problemi, bumakalede toplumsal yapı ve süreçlerle ilişkisi bakımından ele alınmıştır.Bu bağlamda Weber ve Berger’in tipolojik yaklaşımları değerlendirilmiş,Türk toplum yapısının kendine özgü gelişim süreçlerinin teodiseye nasıletki edebileceği üzerinde durulmuştur. Özellikle modernleşme ve seküllerleşmesüreçlerinin teolojide olduğu gibi teodise anlayışlarında da köklüdeğişimler meydana getirdiği vurgulanmıştır.

Prof. Dr. Celaleddin ÇELİK

 

Yeni Sayfa 1