Din Sosyolojisi Yeni Sayfa 1
Yeni Sayfa 1

ANASAYFA

SOSYOLOJİ KURAMLARI

SOSYOLOGLAR

MAKALELER

DERS NOTLARI

SOSYOLOJİ SÖZLÜĞÜ

KİTAP ÖZETLERİ

 
 

Postmodern Durum (Jean François Lyotard)

Françouis Lyotard epistemoloji üzerine kurulu modern çağın eleştirisini bu kitabında yine epistemolojik perspektiften yapıyor.  Telematik ve sibernetikteki gelişmelere işaret eden Lyotard, bunun sonucu olarak bilginin de enformasyon niceliklerinin değiştiğini ve netice itibariyle bilginin de alınır satılır bir meta haline dönüştüğünü ve daha da dönüşeceğini dile getiriyor. Modern çağın bir kriz içinde bulunduğunu söyleyen Lyotard, bu kriz durumuna da “Postmodern Durum” adını vermektedir.  Ona göre bu krizin bu şartlarda aşılması mümkün değildir; çünkü modernite meta anlatı denilen dil oyunlarıyla örgülenmiştir. Ve bu oyunun içinde hamle yaparak krizi çözmek mümkün değildir. Yapılacak olan oyun kurallarının baştan değiştirilerek, meşruiyet sorgusunun hiyerarşik olarak yapılmasıdır. Kitapta, modernitenin tekelci, totaliter ve eruocentrik hakikat iddiasına özgün bir itiraz ve başkaldırının ilk ayak seslerini işitmek mümkün.

Mehmet Halit AKDEMİR

 

Yeni Sayfa 1